<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-phong" title="Tin tức từ Phòng" rel="dofollow">Tin tức từ Phòng</a>
Kế hoạch tổ chức giải Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, năm học 2017 - 2018