<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-phong" title="Tin tức từ Phòng" rel="dofollow">Tin tức từ Phòng</a>
Hướng dẫn và Triển khai cài đặt, sử dụng phần mềm VssID – Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh.(Link cập nhật email:  https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn)